Textilmuseet
Borås Stad

SVE | FIN | ENG

SVE | FIN | ENG

skola

Textil och modeindustrins hjärta ligger sedan länge i Borås och Sjuhäradsbygden, vilket ger oss en unik möjlighet att öka kunskapen kring textil och design i pedagogiska sammanhang. Tillsammans med Textilmuseets pedagoger erbjuder vi visningar och aktiviteter för elever från förskoleåldern till gymnasiet.

Våra skolprogram vill inspirera och ge nya perspektiv kring aktuella frågor som rör textil. Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Sjuhäradsbygdens textila profil och kulturhistoria har en särskild plats hos oss och ingår som en naturlig och levande del i vårt utbud.

Textilmuseets ambition är att alla elever ska känna sig inkluderade, bli sedda och komma till tals under besöket. Våra visningar bygger på och bjuder in till aktiva diskussioner kring olika frågeställningar. Skolprogrammen på Textilmuseet är kopplade till skolans styrdokument. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna, utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kunskapsnivå.

Program VT-2018

UPPTÄCK MUSEET
”Om vi ser till de barn som inte förstår sig på det teoretiska, som inte förstår sig på sifferkoden med en gång, de behöver göra på ett annat sätt. Och här blir museerna för mig en så obetalbar tillgång, de får andra material, andra sinnesintryck, en förståelseprocess på ett annat vis”
Mats Andersson, lärare förskolelärarutbildningen

För de minsta barnen är ett museibesök en stor upplevelse! I deras takt upptäcker vi därför museet, vi kikar runt i utställningarna, känner på textila föremål eller kanske klär ut oss. I den här visningen är det barnens nyfikenhet och lust som styr var vi hamnar.
Textilmuseet, besöket tar ca 1 timme.
Årskurser Förskola- f-klass

MASKINVISNING MED MUSEETS TEXTILTEKNIKER ANDERS OCH MIKAEL
En upplevelseguidning i textilmaskinernas bullrande värld. I textilindustriutställningen Textil Kraft, får eleverna se och lyssna på maskinerna som spinner garn, väver tyg, stickar strumpor, knypplar spets och flätar snören. Under visningen får eleverna också veta mer om Borås textila industrihistoria.
I vår stad finns fortfarande spår från Textilindustrin. Textilindustrin har påverkat miljön i och kring Viskan, detta går att jämföra med förorenade vattendrag i dagens produktionsländer vilket leder till reflektion kring textilindustrin idag.
Textilmuseet, visningen tar 45 - 60 min.
Årskurser 1-9, gymnasiet

THE WEATHER DIARIES – vinterns stora konstutställning
En magisk och sagolik utställning som passar alla åldrar, med verk som väcker fantasi och nyfikenhet. Visningen går utmärkt att kombinera med en skapande aktivitet, önskar ni det så säg till i samband med bokningen.

The Weather Diaries är en kombination av fotokonst och textila installationer. Konstnärsduon Nina Gorfer och Sara Cooper iscensätter fotografier i mötet med formgivare och konstnärer från Island, Grönland och Färöarna.
Textilmuseet, Visas under januari och februari
Årskurser förskola, grundskola och gymnasiet

MAJA GUNN: PLAY- En utställning om genus, identitet och mode
I den här utställningen får eleverna utmana sina tankar kring kvinnlig och manlig identitet och fundera över normerna kring vem som förväntas bära vilka kläder. Maja Gunn är konstnär och designforskare, genom textila verk, experimentella plagg och installationer problematiserar utställningen normer kring kön, kropp och sexualitet.
Med utställningen som utgångspunkt diskuterar vi hur vi använder kläder som en del i skapandet av genus. Utställningen utgår från att kön är en social konstruktion, alltså något vi skapar eller en roll vi lär oss att spela. Vad som förknippats med kvinnlighet eller manlighet har varierat genom historien och ser olika ut i olika kulturer, genom att belysa detta blir det också tydligare hur vi här och nu konstruerar kön.

I visningen utgår vi från utställningen men fokus läggs på diskussioner, värderingsövningar och elevernas egna tankar kring ämnet. Textilmuseet, visas fram till 20 april.
Årskurs 7-9 och gymnasiet

Bokning:  bokning.textilmuseet@boras.se
Kontakt: karin.olssonlindstrom@boras.se annika2.akesson@boras.se eller textilmuseet@boras.se telefon: 033-35 89 50 tis-fre kl 12-16.

Bra att veta inför besöket

Matsäck eller frukt får ätas i museet i anslutning till entrén, ingen förtäring eller dryck i utställningarna.
Går ni på egen hand eller med guide så vill vi att ni anmäler/bokar ert besök.
Till ytterkläder och väskor finns små garderobsvagnar där en grupp kan disponera en egen vagn.

DELA

Tisdag 12-17
onsdag 12-17
Torsdag 12-19
Fredag 12-17
Lördag-söndag 12-16
Måndag stängt

OBS! Påsköppet:
Tor 29 mars SkÄrtorsdag 12-17
Fre 30 mars LÅngfredag StÄngt
LÖr 31 mars Påskafton Stängt
Sön 1 apr Påskdagen 12-16
Mån 2 apr Annandag Påsk Stängt

Textilmuseet
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3 A, SE-501 80  Borås
+46 33 35 89 50
textilmuseet@boras.se

Textilmuseet
KONTAKT

Textilmuseet, Textile Fashion Center
+46 33-35 89 50
textilmuseet@boras.se

FÖLJ OSS

Facebook
Blogspot
Youtube