Textilmuseet
Borås Stad

SVE | FIN | ENG

SVE | FIN | ENG

skola

Textil och modeindustrins hjärta ligger sedan länge i Borås och Sjuhäradsbygden, vilket ger oss en unik möjlighet att öka kunskapen kring textil och design i pedagogiska sammanhang. Tillsammans med kunnig pedagog erbjuder vi visningar och aktiviteter för elever från förskoleåldern till gymnasiet.

Våra skolprogram vill inspirera och ge nya perspektiv kring aktuella frågor som rör textil. Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Sjuhäradsbygdens textila profil och kulturhistoria har en särskild plats hos oss och ingår som en naturlig och levande del i vårt utbud.

Textilmuseets ambition är att alla elever ska känna sig inkluderade, bli sedda och komma till tals under besöket. Våra visningar bygger på och bjuder in till aktiva diskussioner kring olika frågeställningar.

Skolprogrammen på Textilmuseet är kopplade till skolans styrdokument. Med särskilt fokus på de ämnen som ryms inom museets uppdrag, se under respektive skolprogram. Vår förhoppning är att lärare ska använda museet som ett verktyg och komplement till undervisningen.

Program HT-2017

UPPTÄCK MUSEET
”Om vi ser till de barn som inte förstår sig på det teoretiska, som inte förstår sig på sifferkoden med en gång, de behöver göra på ett annat sätt. Och här blir museerna för mig en så obetalbar tillgång, de får andra material, andra sinnesintryck, en förståelseprocess på ett annat vis”
Mats Andersson, lärare förskolelärarutbildningen

För de minsta barnen är ett museibesök en stor upplevelse! I deras takt upptäcker vi därför museet, vi kikar runt i utställningarna, känner på textila föremål eller kanske klär ut oss. I den här visningen är det barnens nyfikenhet och lust som styr var vi hamnar.
Textilmuseet, besöket tar ca 1 timme.
Årskurser Förskola- f-klass

MASKINVISNING MED MUSEETS TEXTILTEKNIKER ANDERS OCH MIKAEL
En upplevelseguidning i textilmaskinernas bullrande värld. I textilindustriutställningen Textilkraft, får eleverna se och lyssna på maskinerna som spinner garn, väver tyg, stickar strumpor, knypplar spets och flätar snören. Under visningen får eleverna också veta mer om Borås textila industrihistoria.
I vår stad finns fortfarande spår från Textilindustrin. Textilindustrin har påverkat miljön i och kring Viskan, detta går att jämföra med förorenade vattendrag i dagens produktionsländer vilket leder till reflektion kring textilindustrin idag.
Textilmuseet, visningen tar 45 - 60 min.
Årskurser 1-9, gymnasiet

THE WEATHER DIARIES – höstens stora konstutställning
En utmärkt utställning för att jobba med olika uttryckssätt. Här kan eleverna få välja olika sätt att närma sig ett verk. De får uppgifter som ger dem ingångar till verken och leder till olika svar. Svaren ska de sedan använda till en berättelse, en bild eller en iscensättning.

The Weather Diaries är en slående vacker kombination av fotobaserad konst och textila installationer som undersöker identiteten och rötterna i det västnordiska modet. Konstnärsduon Nina Gorfer och Sara Cooper iscensätter och regisserar fotografier i mötet med formgivare och konstnärer från öarna Island, Grönland och Färöarna.
Textilmuseet, Visas från v. 43- året ut (visas även under vintern 2018)
Årskurser förskola, grundskola och gymnasiet

Bokning:  bokning.textilmuseet@boras.se

Kontakt: karin.olssonlindstrom@boras.se annika2.akesson@boras.se eller textilmuseet@boras.se telefon: 033-35 89 50 tis-fre kl 12-16.

Välkommen till en halvdag på Textilmuseet tillsammans med Stadsteatern!
Under en rolig och lättsam förmiddag får eleverna prova kläder, lyssna på sagor och berättelser, skapa med färg och textil.

Temat är att resa, som kan vara den egna resan hit eller en drömresa eller någon annans resa. Resan kan vara kort eller lång, framtid eller dåtid.

Detta pågår under maj 2017. Vi vänder oss i första hand till förberedelseklasser men i mån av plats är andra klasser också välkomna.

Boka ditt besök genom Textilmuseet
Boka: 033-35 89 50
Fråga: karin.olssonlindstrom@boras.se, annika2.akesson@boras.se

Bra att veta inför besöket

Matsäck eller frukt får ätas i museet i anslutning till entrén, ingen förtäring eller dryck i utställningarna.
Går ni på egen hand eller med guide så vill vi att ni anmäler/bokar ert besök.
Till ytterkläder och väskor finns små garderobsvagnar där en grupp kan disponera en egen vagn.

DELA
Textilmuseet
KONTAKT

Textilmuseet, Textile Fashion Center
+46 33-35 89 50
textilmuseet@boras.se

FÖLJ OSS

Facebook
Blogspot
Youtube