Textilmuseet
Borås Stad

SVE | FIN | ENG

SVE | FIN | ENG

I evighet (Amen)? av Monica Nilsson Foto: Monica Nilsson

25 maj 2019 - 15 sept 2019

Berättelser om/Stories About

I FAS (Fiber Art Sweden) utställning Berättelser om/Stories About möts vi av verk där de textila materialen och metoderna användas konstnärligt för att förstå, diskutera och beskriva tid. Det kan vara kulturell, samhällelig och politisk tid. Utställningen visar hur textil inte bara berättas genom tid – utan också hur textil berättar om den samtid vi lever i.

 I textila verk lyfts ofta parametrar som handlar om tid fram. Stygn har lagts vid stygn, en väv har sakta vuxit fram, en lapp har noggrant fogats samman med en annan lapp – som betraktare får vi en slags förståelse för alla dessa timmar denna framställning har tagit. Det finnas en synlig begriplighet i ett textilt verks tillblivelse. Tiden blir ett fruset tillstånd som finns där materialiserat i verket.

I utställningen Berättelser om/Stories About finns denna blick på tidens relation till det textila görandet närvarande. Men textila material har också en annan förmåga att kopplas till just tid. Vi omger oss genom våra liv med textil, i våra kläder, i våra hem. Textiliernas egenskap av att vara så intimt kopplade till oss som människor, gör att de obönhörligt blir bärare av minnen, associationer och betydelser – textilierna blir laddade av just tid.

Inbjudna konstnärer:

Hildur Bjarnadottir (Iceland)

Elizabet Christiansson (Sweden)

Maria Hägglund (Sweden)

Aida Miron (Guatemala/USA)

Monica Nilsson (Sweden)

Johan Strandahl (Sweden)

Maria Wahlgren (Sweden)

Serhed Waledkhani (Kurdistan/Norway)

Fiber Art Sweden, bakgrund

Fiber Art Sweden, FAS, är ett nätverk av konstnärer som verkar med textila medel och metoder och som strävar efter att befrämja diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. FAS bildades 1998 och har sedan dess kontinuerligt och konsekvent med sin aktivitet uppsökt nya platser och sammanhang för att inta nya positioner. Med utgångspunkt i FAS vision och strävan vill de i utställningsform, föreläsnings- och seminarieform reflektera kring textila förhållningssätt i en konstnärlig kontext.

Inger Bergström, curator

Inger Bergström har en MFA från Konstfack och filosofie masterexamen från Södertörns högskola. Hon arbetar med individuella konstprojekt såväl som i olika samarbetsformer och använder sig ofta av det textila mediet i sin konst. Under åren 2005 – 2012 var Inger Bergström professor på Konstfack i Stockholm och var även prorektor där under två år. Dessförinnan verkade hon som professor under fyra år på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.

Lör 25/5 kl 13 Vernissage – Berättelser om/Stories about

Invigning av utställningen i lilla utställningshallen plan 1. Fri entré!

Textilmuseet
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3 A, SE-501 80  Borås
+46 33 35 89 50
textilmuseet@boras.se

Textilmuseet
KONTAKT

Textilmuseet, Textile Fashion Center
+46 33-35 89 50
textilmuseet@boras.se

FÖLJ OSS

Facebook
Blogspot
Youtube