Textilmuseet
Öppet idag 12-17
Öppet idag 12-17
Textilmuseet

Planetens framtid och människans värdighet

Vår gamla natursyn funkar inte längre – vad gör vi nu? Välkommen till ett annorlunda seminarium om vår relation till naturen. Möt fem personer som vill undersöka hur vi kan hitta andra sätt att se naturen och människan tillsammans. Med hjälp av hantverk, musik, konst och trädgårdsodling flödar samtalet kring människans plats på jorden.

Vår västerländska natursyn präglas av att naturen är en resurs som vi ska kontrollera, exploatera och utvinna för egen nytta. Ett synsätt som vi vet leder till förstörelse av ekosystem, och klimatförändringar.

Ett annat synsätt hittas ofta hos naturfolk och ursprungsfolk. Man förstår att vi alltid är beroende av andras liv för att överleva, vilket ger naturen en värdighet som kan kränkas. Maori på Nya Zeeland gör korgar av växtfibrer. Där ingår flätningen av korgen i en helhet med material, språk, värdegrund, miljö, hälsa, människa och växter. En helhet där människan är en del av den levande omgivningen.

I detta seminarium, som sker i samtalsform, kommer vi fördjupa oss i dessa frågor. Kan hantverk vara en handlingskraft i vår planetära nödsituation? Hantverk, konst, olika kulturuttryck och discipliner har förmågan att visa detta på ett intressant och tankeväckande sätt.

Initiativtagare Jeanette Schäring, i samarbete med VG-region och Studieförbundet vuxenskolan

Anmälan via Studieförbundet Vuxenskolan

Kostnad 60 kr. Klicka här för att boka din plats! Länk till annan webbplats.
Vi bjuder på enklare fika.

Medverkande

Mila Kristina Steneby – Trädgårdsmästare, Buddist, och studerat Tibetiologi vid Köpenhamns Univ.

Julia Stokes - Musiker, kompositör och artisten Stormryttaren vars strävan är att ge lyssnaren en upplevelse av magi i tillvaron.

Joakim Lilja – Slöjdare, småbrukare och landskapsvårdare med hasselkorgar och hö som stora intressen.

Ana-Carolina Fleming – Konstnär, curator, lärare och med förfäder från Pampas i Argentina

Jeanette Schäring – Dotter till Viskan! Har studerat tillsammans med Maorierna (Raranga) och (Rongoa) och deras sammanlänkade förhållningssätt till naturen och världen.