Textilmuseet
Borås Stad

SVE | FIN | ENG

SVE | FIN | ENG

skola

Textil och modeindustrins hjärta ligger sedan länge i Borås och Sjuhäradsbygden, vilket ger oss en unik möjlighet att öka kunskapen kring textil och design i pedagogiska sammanhang. Tillsammans med Textilmuseets pedagoger erbjuder vi visningar och aktiviteter för elever från förskoleåldern till gymnasiet.

Våra skolprogram vill inspirera och ge nya perspektiv kring aktuella frågor som rör textil. Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Sjuhäradsbygdens textila profil och kulturhistoria har en särskild plats hos oss och ingår som en naturlig och levande del i vårt utbud.

Textilmuseets ambition är att alla elever ska känna sig inkluderade, bli sedda och komma till tals under besöket. Våra visningar bygger på och bjuder in till aktiva diskussioner kring olika frågeställningar. Skolprogrammen på Textilmuseet är kopplade till skolans styrdokument. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna, utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kunskapsnivå.

Program VT-2021

UPPTÄCK MUSEET

Förskolan

För de minsta barnen är ett museibesök en stor upplevelse! I deras takt upptäcker vi därför museet, vi kikar runt i utställningarna, känner på textila föremål eller kanske klär ut oss. I den här visningen är det barnens nyfikenhet och lust som styr var vi hamnar.

MASKINVISNING – FRÅN BOMULLSFIBER TILL JEANS

Åk 2-9 och gymnasiet

Under visningen får ni veta allt om hur ett tyg blir till och se hela processen steg för steg.

Maskinvisningarna går bra att anpassa efter ålder och önskemål. De kan fokusera på allt ifrån designprocess, textilindustrihistoria till textilindustrin idag.

VISNING, FASHION EXPOSED- 100 ÅR AV SVENSK MODEFOTOGRAFI

Högstadiet och gymnasiet
Pågår till 2 maj

Fotografi är en viktig del av modets språk. Evigt anpassningsbart följer det sin tids strömningar genom att visa våra föränderliga ideal. Samtidigt vågar bilden av modet vara frisinnat extravagant och nyfiket experimentell.

FASHION EXPOSED – berätta till en bild

Åk 3-6
Pågår till 2 maj

Under våren visas en fotoutställning med modefotografi. Bilderna innehåller olika karaktärer, miljöer och situationer. Med stöd av frågor får eleverna gruppvis chans att bygga upp berättelser utifrån ett fotografi. Med hjälp av bilderna får de hålla korta muntliga presentationer för varandra. Presentationerna organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning. Fantasin är det viktiga och vad vi inte ser i bilden, vad har lett fram till vad som händer i bilden?

VISNING, TEXTILKRAFT & TEXTILCHOCK

Åk 1-6

Våra två utställningar Textil Chock och Textil Kraft går att arbeta med på olika sätt, det kan handla om industrialiseringen, konsumtion och miljö, globala arbets- och levnadsförhållanden eller hembygd.

Här möts lokalt och globalt, historia och nutid.

Eleverna får möta textilmaskinerna, tekniken, kraftkällorna, textilarbetaren, arbetsvillkoren, konsumtionsproblematiken, miljön, forskningen och textilbranschens framtid.

TEXTIL, KONSUMTION, MILJÖ OCH ARBETSVILLKOR

Åk 7-9 och gymnasiet

I Sverige köper varje person i genomsnitt 13 kg ny textil per år! Detta motsvarar ungefär 50 plagg. Hur många plagg hinner man använda egentligen och hur viktigt är det med trender?

För hundra år sedan fanns inte så mycket att köpa och i stället för att slänga så lagade man kläderna. Vad kan vi lära av det idag?

Våra kläder innehåller oftast mycket kemikalier och mängder av energi och vatten har gått åt vid framställningen. Till de fibrer som odlas används i de flesta fall bekämpningsmedel för att motverka skadeangrepp. Det här får stora konsekvenser för miljön och för de som arbetar inom textilindustrin dessutom finns giftrester kvar i plaggen när vi köper dem.

Var tillverkas kläderna och av vem? Förr tillverkades kläderna här i Borås men numera sker produktionen i låglöneländer t ex i Sydostasien. Hur ser arbetsvillkoren och livssituationen ut för textilarbetarna? På museet finns ett uppbyggt textilarbetarhem från Bangladesh som ger en bild av hur verkligheten där kan se ut.

I museilektionen ingår värderingsövningar och praktiska moment som skapar förståelse för hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön.

Dessutom diskuterar vi hur vi kan tänka nytt kring konsumtion och förändra våra vanor för en hållbar framtid.


Kontakt och bokning

Bokning:  bokning.textilmuseet@boras.se
Kontakt: karin.olssonlindstrom@boras.se eller annika2.akesson@boras.se

Bra att veta inför besöket

Matsäck eller frukt får ätas i museet endast i anslutning till entrén, i övriga ytor är förtäring eller dryck inte tillåtet.
Går ni på egen hand med en grupp under museets öppettider så vill vi att ni anmäler ert besök för att förhindra eventuella krockar i utställningarna.
Till ytterkläder och väskor finns små garderobsvagnar där en grupp kan disponera en egen vagn.

Har du elever som behöver förbereda sig lite extra inför besöket ladda ner vårt förberedelsehäfte. Klicka här för att ladda ner häftet. Pdf, 3.4 MB.

DELA

ÖPPETTIDER:

MÅn stängt
tis 12-16
ons 12-16
tors 12-16
Fredag 12-16
Lördag 12-16
söndag 12-16

Textilmuseet
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3 A, SE-501 80  Borås
+46 33 35 89 50
textilmuseet@boras.se

Länk till Borås Museum
Textilmuseet

KONTAKT

Textilmuseet, Textile Fashion Center
+46 33-35 89 50
textilmuseet@boras.se