Borås Museum
Stängt idag
Stängt idag
Textilmuseet

Friluftsgudstjänst i Ramnaparken

Arrangör: Borås Caroli församling

Präst: Patrik Ahlmark
Kyrkomusiker: Ulric Rudebrant
Vid regn är gudstjänsten inne i Ramnakyrkan.