Textilmuseet
Borås Stad

SVE | FIN | ENG

SVE | FIN | ENG

PROJEKT

Den virkade bob hund-backdropen!

Under våren har Pussel gjort en virkad backdrop till bob hund. Tillsammans med Textilmuseet och Slöjd i väst gick ett stort lappupprop ut till allmänheten. Lapparna skulle vara i storleken 30x30 cm och virkas i blått eller beigt. Gensvaret var stort. Det kom lappar från hela Sverige och även från Danmark, Finland, Skottland och England.

Nu syr vi ihop den virkade bob hund-backdropen
18-19 april var det dags att sy ihop alla virkade lappar. Bob hunds formgivare Martin Kann var på plats och la den sista handen vid lapparnas placering innan sömnaden kunde börja. Vi bjöd in allmänheten till dagarna för att både kunna delta aktivt och följa arbetet. Dock räckte inte helgen till utan det blev många timmar till för museets personal och två fantastiska praotjejer Elin och Rebecka från Engelbrektskolan som jobbade på. Men det var det värt, resultatet blev fantastiskt.

Backdropen avtäcks
Lördagen den 9 maj avtäcktes backdropen. Bob hunds bandmedlemmar Johnny Essing och Mats Hellqvist var på plats för att ta emot och överlämnades av Textilmuseets chef Ulrika Kullenberg och Susanne Harrysson från Slöjd i Väst, samarbetspart i backdropprojektet. Eftersom backdropen är gjord av en mängd olika material som inte är flamskyddat så blir den som följer med på turné en print. Originalet hänger på Textilmuseet så alla som vill har möjlighet att se den.

Premiär för backdropen
Backdropen är nu printad, se bilden och mäter 8m x 6,6m. Den har nu skickats till bob hund för att vara med på julis spelning i Ystad.

Ett stort tack till alla som bidragit!

Följ pussel på Instagram @pussel_boras

DIY Mattprojekt - Här har vävts en matta i sju delar

Tillsammans har vävare i Väv i Väst skapat en matta som mäter 7,5x3,5 meter. Mattan är designad som ett lapptäcke och ger uttryck för den kreativitet, kunskap och hantverksskicklighet som finns i vår region. Med projektet vill vi hylla handvävningen. Vävarna har vävt en ruta var i fri vävteknik. Mattan kommer att få en central placering i DIY där den blir ett dekorativt inslag.

Kasthall har sponsrat med ullgarn, ett stort tack till dem och alla vävare!
Eva Gustafson, vävare, har samordnat projektet, delat ur garn, tillsammans med Karin Olsson Lindström på Textilmuseet ska de sy ihop de sju längderna. Berit Svensson har varpat till alla sju vävstolar.
Formgivning: Unna Design.

Här har man vävt till mattan: Alingsås, Skene, Lindholmen, Göteborg; Mölndalsvägen, Horred och Textilmuseet...
och följande har vävt: Ruth Johansson, Ingegärd Nämberg, Anna Lundin, Ingegerd Stenbäck, Berit Bengtsson, Kristina Djurbäck, Anita Berglund, Gudrun Johansson, Birgitta Hammar, Britt Andersson, Susanne Hedlund, Birgitta Johansson, Marianne Nilsson, Lina Andersson, Karin Hedberg, Karin Magnusson, Gun-Britt Daun, Carina Sundström, Britt-Marie Lundgren, Lena Larsson, Majken Remdahl, Gunilla Rosquist, Inger Gustafsson, Irene Öjdefors, Mona Åkesson Öjdefors, Ingrid Ask, Kajsa-Lena Arnell, Helena Jönsson, Berit Danielsson, Inga Persson, Eva Collin, Meta Skoglund, Inger Nilsson, Carola Lektén, Inger Nilsson, Margreth Skoog, Astrid P. Grönnevik, Vivan Leino, Eva Andersson, Ulla Martell, Eva Nygren, Marie Friberg Antonsson, Kerstin Berglund, Helena Andersson, Birgit Carlsson, Kerstin Fogelberg, Marianne Bergstrand, Lena Fant, Anita Nilsdotter, Margareta Nicklasson, Jen Arkenfall, Lisbeth Granberg, Elin Pettersson, Renate Medina, Lena Wiklund, Lisbeth Valtersson, Jeremias Särnholm, Birgitta Alö

Foto- och filmprojekt om textilindustrin i Bangladesh

Textil- och modeindustrin spelar en avgörande roll för världsekonomin och sysselsätter idag hundratusentals människor världen över. En omstridd industri där dåliga arbetsförhållanden, låga löner och katastrofer till följd av att undermåliga byggnader rasar, ofta figurerar i mediebevakningen.

Unikt material                                      
I samband med arbetet med museets kommande utställning om textilindustrins utveckling i Sverige har vi inlett ett samarbete tillsammans med Amy Helene Johansson, trendanalytiker på H&M och prisbelönt fotograf, samt Swedwatch, en oberoende organisation som kritiskt granskar svenska företag utomlands. Tillsammans har de producerat ett unikt material bestående av en film, fotomaterial, samt en utställningsmonter i form av ett plåtskjul där de skildrar kvinnliga textilarbetares villkor i Bangladesh.

Genom att dra paralleller mellan den svenska textilindustrins historia med dagens globala textilindustri utgör materialet en viktig pedagogisk del i vårt arbete med skolungdomar, men också för övriga besökare. Med utgångspunkt från konsumentens roll lyfter vi relevanta frågeställningar där vi behandlar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Filmen, fotografierna och skjulet spelar också en viktig roll i det nya tilltal som museet vill föra in för att utmana, locka till samtal och levandegöra vårt textila arv med moderna intentioner. Vi vill vara en engagerad röst i samhällsdebatten och stärka kedjan mellan kultur, högskola och näringsliv. Fotografierna är tänkta att visas som en fristående fotoutställning som löper genom museets samtliga publika delar och olika utställningshallar.

http://www.amyjohansson.com/länk till annan webbplats      www.swedwatch.org/enlänk till annan webbplats

Lappupprop

Hösten 2013 uppmanade Textilmuseet alla textilintresserade människor att vara med och skapa något till våra nya lokaler i Textile Fashion Center. Vi var igång för fullt med flytt, inredningsplaner och utställningar och ville involvera allmänheten. Nyheten spred sig som en löpeld över hela landet och även till våra grannländer. Inte i vår vildaste fantasi kunde vi drömma om det enorma gensvar vi skulle få.

Uppmaningen löd att alla som hade lust var välkomna att bidra med en textil lapp. Den fick vara högst 30x30 cm. Stickat, virkat, broderat, collage, sömnad, bomull, ull, vävt, akryl eller polyester – val av teknik eller material var man fri att välja själv. Vår ambition med projektet var att sänka trösklarna och öppna upp för kreativa idéer från allmänheten. Samtidigt som vi ville bjuda omvärlden på en mötesplats med textil i centrum. Under månaderna som följde strömmade över 1000 bidrag in från när och fjärran.

Textilkonstnär Sandra Magnusson har anlitas av museet för att bearbeta det material som kommit in. Tanken är att hon ska sammanställa något som skall ingå i inredningen av de nya publika delarna. Vad det skall bli håller vi hemligt ett lite tag till, men det kommer att bli något som syns ordentligt. 23 maj är du välkommen hit för att se hur just din lapp syns i de nya lokalerna.

I industrisamhällets förändring

I industrisamhällets förändring” är ett projekt inom ramen för Industrihistoriskt Nätverk i Västra Götaland. Under 2013 har en förstudie genomförts som grund till ett större projekt med europeiska partners.

De senaste 50 åren har varit en omtumlande tid beträffande industriell omvandling och samhällsförändring. Olika industrinäringar har tvingats anpassa sin verksamhet till nya villkor. Det här har lett till dramatiska förändringar som är särskilt påtagliga där en industrigren varit dominerande. Projektet avser att undersöka det sena industrisamhällets förändring och hur denna omvandling påverkat samhälle och människor på sådana platser. Genom fördjupande delstudier utifrån olika industrigrenar kommer projektet att förmedla och utbyta kunskap och erfarenheter kring frågan på ett lokalt, regionalt och internationellt plan. Textilmuseet medverkar i projektet med fokus på förhållandena inom textilindustrin i Borås med omnejd.

Följ gärna länken till förstudierapporten här.PDF

In englishPDF

DELA

Textilmuseet
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3 A, SE-501 80  Borås
+46 33 35 89 50
textilmuseet@boras.se

Textilmuseet

KONTAKT

Textilmuseet, Textile Fashion Center
+46 33-35 89 50
textilmuseet@boras.se