Textilmuseet
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Textila Skikt – konst ur Textilmuseets samling

Utställningen visar ett urval av konst inköpt till Textilmuseets samling mellan år 2000 och 2023 där konstnären och f.d. professorn på HDK-Valand, Anna T Wolgers reflekterar över tematik, material och tolkningar i den textila konsten.

Titeln på utställningen har valts med tanke på hur verken kan betraktas – på ytan och djupt, med blick och sinne. Lager av berättelser läggs ovanpå varandra, både bokstavligen och i tanken, och gestaltar skärvor av vår tid.

Den materialbaserade konsten förutsätter ett objekt, något att ta på. Detta kan skapa en konflikt då planeten redan är så överbelastad. Hur kan man försvara att skapa ännu ett nytt objekt? Det är orimligt att konstproduktion skulle upphöra, men däremot kan man begära att konstnärer tar ansvar för miljön inom sitt verksamhetsfält. Ett sätt är att vara effektiv i sitt konstnärliga uttryck - att ladda verken med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi vet inte om konstnärerna tänkt på det viset. Däremot kan du som besökare gå in i utställningen och betrakta verken utifrån alla dess lager och dimensioner, att så att säga dra ut så mycket du kan av dem.

Det fina är att det finns inget rätt eller fel hur man tolkar eller förstår verken.

Man talar ibland om textilens semiotik: ett tygmönster eller en textil kvalitet, som framkallar en förståelse för ett större sammanhang. Ta till exempel denim, jeanstyget. Hur många referenser, privata, historiska och ekonomiska finns det inte till jeans? Alla människor på jorden har en kroppsnära relation till textila material. Det är som ett extra verktyg, en extra färg på paletten. Därför är det relevant att tala om skikt, där det första skiktet är valet av material.

Utställningen är inte producerad utifrån en idé om tematik, det är ett urval av inköp till museet sedan 23 år. Ändå kan man urskilja tendenser:

- Den kritiska blicken - estetiken används för att reflektera och ompröva idéer, påvisa fler perspektiv, och större komplexitet.

- Stillhet och rörelse - temat tangerar existentiella ämnen, små gester, stora händelser, kretslopp.

- Kropp och identitet - ett återkommande ämne. Varje tid har sina behov av att gestalta och formulera frågor kring vad det är att vara människa.

Följande konstnärer finns representerade i utställningen

May Bente Aronsen
Fredrik Lindqvist
Maja Michaelsdotter
Maria Johansson,
Birgitta Nordström
Anne Damgaard
Ane Henriksen
Pasi Välimaa
Marjan Kooroshina
Hrafnhildur Arnardóttir
Gunvor Nervold Antonsen
Silja Puranaen
Jonathan Chrisopher
Ian Berry
Emelie Röndahl
Monica Nilsson
Åsa Norberg & Jennie Sundén

Verk i bild (från vänster):
8 av May Bente Aronsen
Swimming 1 av Ian Berry
Geographical Determinism av Marjan Kooroshina

Utställningen visas i lilla hallen, plan 2.
Mer information hittar du i avsnittet hitta hit.

Besök Textilmuseet

Skaraborgsvägen 3A, Borås

Öppettider den här veckan

MåndagStängt
Tisdag12-16
Onsdag12-16
Torsdag12-16
Fredag12-16
Lördag12-16
Söndag12-16

Entréavgifter