Borås Museum
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Skola

Alla barn och ungdomar ska få kunskap om vårt kulturarv. Sjuhäradsbygdens kulturhistoria har en särskild plats hos oss och ingår som en naturlig och levande del i vårt utbud.

Borås Museum utgör, tillsammans med Textilmuseet, De kulturhistoriska museerna i Borås. Vi erbjuder visningar och skolprogram för elever från förskoleåldern till gymnasiet samt vuxenutbildningar.

Våra skolprogram bygger på att alla elever ska känna sig inkluderade, bli sedda och komma till tals under besöket. Ambitionen är att våra visningar bjuder in till aktiva diskussioner kring olika frågeställningar. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna, utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kunskapsnivå. Skolprogrammen på museerna har en tydlig förankring i Lgr22.

Bokning och priser

Bokning: bokning.textilmuseet@boras.se
Kontakt: Annika Åkesson annika2.akesson@boras.se
Priser: Kostnadsfritt för skolor inom Borås Stad, övriga riket 700 kr.

Borås Museums skolprogram

Livet förr

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600- till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går vi in i husen och pratar om hur livet var för de människor som en gång levde där. Visningen passar för alla åldrar så vilka aspekter av livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter eleverna.

Bokas under perioden april-oktober, visningen tar cirka 60 minuter.
Förskola-f-klass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, Grundsär, Årskurs 7-9 Gymnasiet

Stadsvandring

En resa i Borås historia innanför de tidigare Staketgatorna, idag Yxhammarsgatan och Fabriksgatan, mellan Söderport och Norrport. Vi pratar om varför staden hade tydliga gränser. Stadens monopol på handel, tullar och smuggling. Målet med vandringen är att väcka nyfikenhet hos eleverna och att motivera till fortsatt kunskapsinhämtning om sin närmiljö samt ge eleverna en historisk rumsuppfattning.
För- och efterarbete - Inför besöket finns ett lärohäfte som innehåller ett grundmaterial om Borås förr i tiden som ni kan förbereda eleverna med i skolan.
Stadsvandringen kan bokas under perioden april-oktober.

Observera! samling vid Textilmuseet, vandringen tar cirka 60 minuter.
Årskurs 1-4

Textilmuseets skolprogram

Vi erbjuder visningarna nedan under följande veckor : 5, 7,9,11,13,15 samt 18-23.

Upptäck museet

För de minsta barnen är ett museibesök en stor upplevelse! I deras takt upptäcker vi därför museet, vi kikar runt i utställningarna, känner på textila föremål eller kanske klär ut oss. I den här visningen är det barnens nyfikenhet och lust som styr var vi hamnar.
Förskolan

Visning, Textil Kraft

Varför ligger Textilmuseet i Borås? Vad är textil och hur tillverkas det? Och var, i Borås eller någon annanstans, tillverkas våra kläder? En visning i vår basutställning Textil Kraft går att lägga upp på olika sätt beroende på era intressen, det kan handla om industrialiseringen, konsumtion och miljö, globala arbets- och levnadsförhållanden eller hembygd. Här möts lokalt och globalt, historia och nutid. Eleverna får möta textilmaskinerna, tekniken, kraftkällorna, textilarbetaren, arbetsvillkoren, konsumtionsproblematiken, miljön, forskningen och textilbranschens framtid.
Åk 1-6

Kläder & Couture

I slutet av 2021 invigde Textilmuseet utställningen Kläder & Couture. Utställningen berättar om hur Sverige inspirerades av Paris-modet under mitten av 1900-talet. Vi får följa historien om hur ett mindre konfektionsföretag i Borås utvecklades till att bli bland kvalitetsmedvetna damer i hela landet. Då såg produktion och konumtion annorlunda ut mot i dag, det tillverkades färre plagg med högre kvalitet. Hur kan vi inspirerars av det i dag? Hur ser framtidens företag och konsumtion ut? Utställningen kan kombineras med Textil Kraft eller Textil konsumtion, miljö och arbetsvillkor.

Åk 5 – gymnasiet