Textilmuseet
Öppet idag 12-16
Öppet idag 12-16
Textilmuseet

Tillgänglighetsredogörelse för textilmuseet.se

Textilmuseet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur textilmuseet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av innehållet på webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från textilmuseet.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns videofilm på webbplatsen som inte är textad och de flesta saknar idag syntolkning. Se rubriken Oskäligt betungande anpassning nedan.
  • Alla dokument är inte tillgänglighetsanpassade. Se rubriken Oskäligt betungande anpassning nedan.

Oskäligt betungande anpassning

Textilmuseet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Videofilmer. Textilmuseet har tagit fram filmer för att till exempel berätta om utställningar och om samlingarna.
  • Dokument. Textilmuseet har publicerat dokument. Dessa är oftast kompletteringar till information som finns tillgänglig på webbplatsen.

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Dokument som offentliggjorts före den 1 januari 2022 är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Videofilmer som publicerats före den januari 2022 saknar syntolkning samt i något fall textning.

Hur vi har testat webbplatsen

Webbplatsen har testats dels av en extern aktör (Consid), dels genom självskattning (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes inför att webbplatsen lanserades den 4 april 2022.