Textilmuseet
Borås Stad

SVE | FIN | ENG

SVE | FIN | ENG

-

Hybridernas poesi

Årets mottagare av Nordic Award in Textiles är bildkonstnär Gunvor Nervold Antonsen från Norge. Utställningen visar verk från senare år i hennes kraftfulla stil där två- och tredimensionella objekt i olika material och tekniker möts i expressiva installationer.

Nervold Antonsens konst karakteriseras av fria experiment med två- och tredimensionella objekt i olika material och tekniker. Textila montage, papper, krita, målning och broderi möter träskulpturer och andra föremål hon hittat eller samlat på sig. Tillsammans bildar de ett slags tredimensionella textila målningar, ofta i stora format som publiken kan gå in i och möta. Verken har ett kraftfullt och personligt uttryck och behandlar existentiella frågor kring liv och död, natur och kultur, tid och rum. Ett återkommande tema är förhållandet mellan människa och natur.

Utställningen på Textilmuseet har fått titeln ”Hybridernas poesi” vilket syftar mot ett utforskande och försök att skapa förbindelser mellan det materiella och immateriella -  mellan upplevelse, reflektion och form. Ordet hybrider pekar på tillsynes oorganiserade tillstånd där något nytt kan uppstå – en slags möjligheternas process som manifesteras i Nervold Antonsens expressiva installationer. Utställningen visar främst verk från senare år, men även några äldre lapptäcken ur Textilmuseets samlingar som inspirerat konstnärens textilmontage. Nervold Antonsen menar att textila material har en särskild förmåga att agera historiebärare genom sina kopplingar till historia, politik och genus. Genom textilen kan det nära och intima bindas samman med större allmänmänskliga historier. Ett ljudverk låter besökarna ta del av konstnärens reflektioner och berättelser som binder samman verken.

Gunvor Nervold Antonsen är utbildad vid Konsthögskolan i Bergen och är rikligt representerad i offentliga samlingar i Norge. Hon har mottagit flera konstpriser och statliga arbetsstipendier och har även engagerat sig yrkespolitiskt. Nordic Award in Textiles är norra Europas största pris inom textil konst. Utställningen produceras i samverkan med Stiftelsen Fokus Borås som delar ut priset till en i Norden verksam textilkonstnär. Utställningen är ett led i Textilmuseets ambition att verka för textil konst i samtiden genom att vara en kontinuerlig arena för utställningar och aktiviteter kring textil konst.

DELA

ÖPPETTIDER:

MÅn stängt
tis 12-17
ons 12-17
tors 12-19
Fredag 12-17
Lördag 12-16
söndag 12-16

Textilmuseet
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3 A, SE-501 80  Borås
+46 33 35 89 50
textilmuseet@boras.se

Länk till Borås Museum
Textilmuseet

KONTAKT

Textilmuseet, Textile Fashion Center
+46 33-35 89 50
textilmuseet@boras.se